Met ingang van 1 januari 2023 verandert de rekenmethodiek voor het vaststellen van de draagkracht voor de partneralimentatie. Tot en met 2022 werd er gerekend met de feitelijke woonlast. Dat gaat nu dus veranderen. Er zal voortaan gerekend worden met een forfaitaire woonlast van 30% van het netto besteedbaar inkomen. Dat is een redelijk percentage om aan wonen te besteden. Ieder is vrij om meer te besteden, maar daarmee wordt in principe geen rekening gehouden. Ook niet als het andersom is, dus als iemand een lagere woonlast heeft. Deze werkwijze wordt al sinds 2013 bij het berekenen van de kinderalimentatie toegepast.

rekenmethode-partneralimentatie

Voorspelbaar

Gebleken is dat het rekenen met een forfaitaire woonlast voordelen oplevert. Het werkt eenvoudig, het geeft weinig tot geen aanleiding voor discussie tussen partijen over de hoogte van de woonlast en de uitkomst is meer voorspelbaar. Hiermee wordt voorkomen dat één van de partners een dure woning huurt en daardoor geen ruimte meer heeft voor het betalen van partneralimentatie. Dit heeft met regelmaat geleid tot conflicten en zelfs rechtszaken. Dit allemaal heeft meegewogen binnen de familierechtspraak om ook bij het berekenen van de partneralimentatie voortaan uit te gaan van de forfaitaire woonlast.

Woonbudget

Vanaf 1 januari 2023 zal er niet meer worden gesproken over een forfaitaire woonlast maar spreken we van een woonbudget. Dat geldt voor zowel de kinder- als de partneralimentatie.
Het woonbudget vertegenwoordigt een bepaalde ruimte die partijen hebben om aan woonlasten te besteden. Hieronder vallen dus (kale) huur en hypotheeklasten. Hogeren lasten voor gas, water en licht zijn opgenomen in de bijstandsnorm en onderhoudskosten voor koopwoningen gaan ook onder het woonbudget vallen. Daarmee hoopt men discussies over ieders woonlast te beperken.

De praktijk leert dat in veel gevallen er geen sprake tussen ex-partners voor het betalen van partneralimentatie tussen ex-partners. Het kan zijn dat er geen draagkracht meer is bij de alimentatieplichtige voor het betalen van partneralimentatie als er ook al kinderalimentatie wordt betaald. De kinderalimentatie gaat namelijk altijd voor op partneralimentatie. Maar het komt ook vaak voor dat er geen sprake is van een alimentatieplicht, omdat partijen niet gehuwd zijn geweest of omdat beiden ex-partners in hun eigen behoeften kunnen voorzien.

Uiteraard vraagt een alimentatieberekening meer te nemen stappen dan dat hierboven is beschreven. Partijen aan de mediationtafel bepalen samen de uitgangspunten. In overleg met elkaar kun je tot afspraken komen die voor beiden redelijk voelen en aanvaardbaar zijn.

Meer weten? Neem contact op met Convenu.

Deel dit artikel: