Kinderalimentatie is een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken die u maakt wanneer u gaat scheiden. Kinderalimentatie is bedoeld om de kinderen financieel te kunnen onderhouden en verzorgen. Het uitgangspunt hierbij is dat kinderen na de scheiding dezelfde levensstandaard kunnen houden als voor de scheiding.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een vast onderdeel van het ouderschapsplan. U en uw (ex-)partner hebben een wettelijke zorgplicht voor kinderen tot 18 jaar en een voortgezette onderhoudsplicht tot 21 jaar als kinderen nog niet in hun eigen behoefte kunnen voorzien. Aan de hand van de Trema-normen wordt de kinderalimentatie berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorgverdeling en de hoogte van uw inkomen.

Co-ouderschap

Ook als er sprake is van co-ouderschap kan kinderalimentatie aan de orde zijn. Een 50/50 verdeling van de zorg betekent niet automatisch dat ieder de kosten van de kinderen voor zich draagt. Het kan zo zijn dat de meest draagkrachtige ouder kinderalimentatie betaalt aan de andere ouder.

De kinderkostenrekening

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een kinderkostenrekening. Beide ouders storten dan naar verhouding op de kinderkostenrekening. Van deze rekening worden kosten betaald zoals de kleding, de sportclubs, hobby’s, muziekles en zakgeld. De kosten voor dagelijkse verzorging vallen hier niet onder. Ouders bepalen wat het maandelijks budget is aan de hand van de uitgaven voor de kinderen zoals deze waren tijdens het huwelijk en maken een financieel plan voor de periode na de scheiding. Het voordeel van een kinderkostenrekening is dat voor beide ouders inzichtelijk en transparant is wat er voor de kinderen wordt betaald.

Advies over uw situatie

Wilt u weten hoeveel kinderalimentatie u moet betalen? Of past een kinderkostenrekening beter bij uw situatie? Convenu helpt u graag met het regelen en berekenen van deze complexe zaken.

Neem hier vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Deel dit artikel: