Wanneer u kiest voor een mediator om het scheidingsproces in gang te zetten, kunt u een aantal zaken verwachten. Grofweg gaat het proces in acht stappen.

1. Kennismakingsgesprek

In dit gesprek van circa 1 uur zal ik u uitleggen hoe het mediationproces verloopt en wat ik voor u kan betekenen. Uiteraard kunt u aangeven wat uw wensen zijn. Tevens is het een kennismaking met mij. Van belang is dat u zich prettig voelt aan de mediationtafel. Ook zal ik u een kostenindicatie geven. Dit gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend.

2. Inventarisatiegesprek

We starten het mediationproces met het bespreken van uw wensen omtrent alle bezittingen en schulden die er zijn. Waar bent u het over eens? Waarover is nog discussie? Welke zaken dienen nog nader te worden onderzocht? Tevens zal ik uitleggen wat de juridische kaders zijn binnen het Huwelijksvermogensrecht en welke fiscale consequenties bepaalde afspraken mogelijk kunnen hebben.

3. Overleg

Aan de hand van de informatie uit het inventarisatiegesprek, tezamen met de achterliggende stukken, heb ik uw financiële situatie uitgewerkt. We bespreken in dit gesprek de vermogensverdeling, alimentatieberekeningen, verzekeringen, pensioenen en u krijgt uitleg over fiscale optimalisatie.

4. Bespreken ouderschapsplan

In dit gesprek hebben we het onder andere over hoe de zorgverdeling eruit gaat zien, afspraken rondom kinderalimentatie en/of kinderkostenrekening, verdeling van de vakanties, feestdagen, verjaardagen, afspraken rondom sport en studie, et cetera.

5. Opstellen concept-scheidingsconvenant

De door u gemaakte afspraken worden door mij vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

6. Tekenafspraak

Het opgestelde convenant wordt door u beiden ondertekend.

7. Indienen verzoekschrift door de advocaat bij de rechtbank

Procedure wordt gecoördineerd door Convenu.

8. Tekenen akte van berusting en inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente

Deel dit artikel: