'Tot de dood ons scheidt.' Ooit zei je daar volmondig ‘ja’ op. Of misschien ging je samenwonen in de vaste overtuiging dat jullie samen oud zouden worden. Wie had ooit kunnen vermoeden dat je daar in de loop van de tijd zo anders over zou gaan denken? Dat je relatie niet ‘voor altijd’ maar juist eindig was? Maar het is wel de harde realiteit. Is dat de reden dat je scheiding als falen, als een grote mislukking voelt?

scheiding

Grotere uitdaging dan vroeger

In onze huidige tijd een relatie in stand te houden, lijkt een grotere uitdaging dan vroeger. Veertig à vijftig jaar geleden was ons wereldje veel kleiner. Alles was gericht op het gezin. Tegenwoordig zijn er veel meer prikkels van buitenaf die het lastiger kunnen maken om een relatie in stand te houden. Er zijn ook veel meer referenties in vergelijking met voorheen waartegen je je relatie kunt afzetten. Er zijn veel meer referentiekaders om tot de conclusie te komen dat het tussen jou en je partner niet goed gaat en een scheiding misschien wel de oplossing is.

Persoonlijke groei

In de meer traditionele setting van pakweg een halve eeuw geleden was er ook minder ruimte voor persoonlijke groei. Tegenwoordig blijven we ons als mens veel meer ontwikkelen. Waarschijnlijk herken jij het wel dat je niet meer dezelfde persoon bent als toen je trouwde, maar dat geldt natuurlijk ook voor je partner. Dergelijke processen hoeven echter niet gelijk op te gaan. Dan kun je elkaar gemakkelijk verliezen, waardoor je uiteindelijk samen tot het besluit komt dat het beter is als jullie elk je eigen weg gaan.

Diepere oorzaak

Waarom voelt het dan toch als falen? Vaak heeft dat een dieperliggende oorzaak, die invloed heeft op hoe jij tegen je scheiding aankijkt:
- persoonlijke verwachtingen en idealen
- religieuze overtuigingen
- sociale druk en verwachtingen
- oordeel van anderen

De rugtas van je leven

Bij elkaar blijven tot de dood jullie scheidt ligt, over het algemeen, ver in de toekomst. Vaak zó ver dat je het nog niet kunt overzien. Als je onderweg dan beiden tot het besef bent gekomen dat je niet meer samen verder wilt of kunt, moet je misschien leren accepteren dat relaties eindig kunnen zijn. Dat het ‘op’ is. En dat je ervoor kunt kiezen om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. Dat een scheiding geen mislukking is, dat je niet faalt, maar dat je het als een belangrijke les mag meenemen in de rugtas van je leven.

Respectvol met elkaar blijven omgaan

Het gevoel van falen kan ook naar voren komen als er kinderen bij betrokken zijn. Natuurlijk wil jij je gezin niet uit elkaar trekken en had je je kinderen een dergelijke ervaring willen besparen. Toch hoeft zo’n ervaring niet per definitie traumatisch te zijn. Vooral niet als jullie als ouders respectvol met elkaar blijven omgaan. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken.

Haal de negatieve lading van je scheiding af

Voel scheiden niet als falen - dan geef je het alleen maar een negatieve lading - maar gun het jezelf om te accepteren dat het leven soms anders loopt dan je had verwacht. Het blijft lastig, vooral als er kinderen zijn. Maar soms is het beter om apart verder te gaan, vooral als je (ex-)partner en jij elkaar niet meer gelukkig maken. Dan kan een scheiding uiteindelijk ook als een nieuw begin voelen. Ik kan jullie als mediator daarin bijstaan. Neem gerust contact op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Deel dit artikel: