Het percentage van de alimentatie-indexering voor 2024 is vastgesteld. Jaarlijks vindt deze indexering van de kinderalimentatie en de partneralimentatie plaats op grond van artikel 402-a Boek I BW. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt het percentage vast. De hoogte van de indexering wordt bepaald aan de hand van de loon- en prijsstijgingen in Nederland. Voor 2023 was dat percentage 3,4%, voor 2024 is het bepaald op 6,2%. Een fikse verhoging dus!

 

Financial,Data,Analyzing,Hand,Writing,And,Counting,On,Calculator,In

Per 1 januari 2024 dient de alimentatie met 6,2% verhoogd te worden. Dit gaat niet automatisch en je krijgt ook geen bericht over de indexering. De alimentatiebetaler moet dit zelf toepassen. Als je dit niet doet, kan de indexering door je ex-partner tot vijf jaar terug worden gevorderd. Dit bedrag kan daarmee behoorlijk oplopen.

De indexering van de kinderalimentatie is verplicht: het is een dwingende maatregel. Ten aanzien van de partneralimentatie kan het zijn dat in het convenant is vastgelegd dat de jaarlijkse indexering is uitgesloten.

In principe dient de alimentatieplichtige de indexering door te voeren. Maar ontvang je alimentatie, dan is het een goed idee om je ex-partner eraan te herinneren dat de alimentatie weer moet worden geïndexeerd. Geef dan ook aan om welk percentage het gaat of laat al weten wat het nieuwe geïndexeerde bedrag is.

Rekenvoorbeeld

Het indexeringspercentage voor 2024 is vastgesteld op 6,2%. Het berekenen van de nieuwe alimentatie gaat als volgt: om de alimentatie te verhogen met 6,2% dien je de huidige alimentatie te vermenigvuldigen met 1,062.

Bijvoorbeeld:
Kinderalimentatie: € 505,00 x 1,062 = € 536,31
Partneralimentatie: € 410,00 x 1,062 = € 435,42

Volgens de bovenstaande berekening betekent het dus dat de alimentatieplichtige met ingang van 1 januari 2024 een bedrag van € 536,31 aan kinderalimentatie dient te betalen en een bedrag van € 435,42 aan partneralimentatie.

Herberekening alimentatie

Aan de hand van het voorgaande voorbeeld is het niet ingewikkeld om de indexering van de alimentatie te berekenen. Maar naast de wettelijke indexering van de alimentatie kan het zijn dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden in jouw leven of het leven van je ex-partner. Wellicht is het inkomen gewijzigd, is één van beiden gaan samenwonen of getrouwd, of ben je van baan veranderd en is je inkomen gewijzigd. Dat kunnen redenen zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Mocht dat aan de orde zijn, of heb je vragen over de indexering of over andere alimentatiezaken, dan kun je contact opnemen met Convenu voor meer informatie.

Indexeringspercentages over de voorgaande jaren:

2023: 3,4%
2022: 1,9%
2021: 3%
2020: 2,5%
2019: 2%
2018: 1,5%
2017: 2,1%
2016: 1,3%
2015: 0,8%
2014: 0,9%

Deel dit artikel: