Tijdens het huwelijk hebben partners een zorgplicht ten aanzien van elkaar. Deze plicht stopt niet na een echtscheiding. Wettelijk gezien geldt deze onderhoudsplicht niet voor samenwoners, tenzij in het samenlevingscontract is vastgelegd dat de behoeftige partner aanspraak kan maken op alimentatie. De gedachte is dat iedereen (partners en kinderen) na de scheiding er niet op achteruit gaat. In hoeverre dat in de praktijk ook haalbaar is, zal blijken uit de alimentatieberekeningen. Convenu zal voor u, conform de Trema-normen die door de rechter worden gehanteerd, een persoonlijke berekening voor u maken en deze uitgebreid aan u toelichten. Zo weet u wat u na de scheiding te besteden hebt en komt u niet voor verrassingen te staan.

Wanneer betaalt u of uw partneralimentatie?

Aan de hand van de Trema-normen wordt vastgesteld of er bij één van de partijen behoefte is aan partneralimentatie. Vervolgens wordt er gekeken of de alimentatiegerechtigde in zijn of haar eigen behoefte kan voorzien. Maar ook hoeveel de andere partner aan alimentatie zou moeten betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw eigen situatie, wat u al voor de kinderen betaalt en hoeveel u beiden onderaan de streep overhoudt.

Altijd in overleg

Binnen de wettelijke kaders kunt u met elkaar tot afspraken komen. Zo kunt u zelf de duur bepalen, evenals de hoogte van de partneralimentatie, of een afkoopbedrag in één keer. De berekeningen zullen hierbij als richtlijn kunnen dienen. Bij Convenu informeert de mediator u graag over de mogelijkheden. Wilt u inzicht in uw financiën na een echtscheiding? Neem dan contact op, dan helpt Convenu u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Deel dit artikel: