Wanneer u kinderen heeft en gaat scheiden, bent u misschien geen partners meer, maar blijft u ouders. U blijft dus samen verantwoordelijk voor het verzorgen en opvoeden van de kinderen.

Iedere scheiding is maatwerk. Dit geldt ook voor het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is geen formulier dat u snel kunt invullen. Daarom helpt Convenu ouders om een plan op te stellen waar beide partijen zich in kunnen vinden en waar duidelijke afspraken in staan, met het belang van het kind op de eerste plaats.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het plan staan afspraken over belangrijke zaken in de opvoeding van het kind of de kinderen. De volgende zaken worden hierin in ieder geval behandeld: zorg- en opvoedtaken, de omgangsregeling, afspraken over de onderlinge communicatie en de hoogte van de kinderalimentatie en/of kinderkostenrekening.

Een plan op maat

Een ouderschapsplan wordt beter nageleefd als afspraken duidelijk en helder zijn geformuleerd en vastgelegd. Beide ouders weten wat ze van elkaar mogen verwachten en waar zij na de scheiding aan toe zijn. Dit betekent duidelijkheid voor u beiden, maar ook stabiliteit en rust voor de kinderen. Wel is het goed om het ouderschapsplan na verloop van tijd te evalueren. Kinderen ontwikkelen zich immers door de jaren heen, de behoeftes kunnen veranderen. In welke frequentie een evaluatie plaatsvindt, nemen we op in het plan.

Het maken van een ouderschapsplan is dus echt maatwerk.

Neem hier vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Deel dit artikel: