Jaarlijks vindt er een indexering van de kinderalimentatie en de partneralimentatie plaats op grond van op grond van artikel 402-a Boek I BW. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt het percentage vast. De hoogte van de indexering wordt bepaald aan de hand van de loon- en prijsstijgingen in Nederland. Voor 2023 is het percentage vastgesteld op 3.4%.

alimentatie-indexering

Dit betekent dat de alimentatie per 1 januari 2023 met 3.4% verhoogd moet worden. Dit gaat niet automatisch en je krijgt ook geen bericht over de indexering. Als alimentatiebetaler moet je dit zelf toepassen. Als je dit niet doet, dan kan de indexering door je ex-partner tot vijf jaar terug worden gevorderd. Dit bedrag kan behoorlijk oplopen.

De indexering van de kinderalimentatie is verplicht, het is een dwingende maatregel. Ten aanzien van de partneralimentatie kan het zijn dat in het convenant is vastgelegd dat de jaarlijkse indexering wordt uitgesloten.

In principe dient de alimentatieplichtige de indexering door te voeren. Maar ontvang je alimentatie dan is het een goed idee om je ex-partner er aan te herinneren dat de alimentatie weer moet worden geïndexeerd. Geef dan ook aan om welk percentage het gaat of laat al weten wat het nieuwe geïndexeerde bedrag is.

Rekenvoorbeeld

Het indexeringspercentage voor 2023 is vastgesteld op 3.4%. Het berekenen van de nieuwe alimentatie gaat als volgt. Om de alimentatie te verhogen met 3.4 % dient u de huidige alimentatie te vermenigvuldigen met 1,034.

Bijvoorbeeld:
Kinderalimentatie: € 480,00 x 1,034 = € 490,32
Partneralimentatie: € 550,00 x 1,034 = € 568,70

Volgens bovenstaande berekening betekent het dus dat alimentatieplichtig met ingang 1 januari 2023 een bedrag van € 490,32 voor kinderalimentatie dient te betalen en een bedrag van € 568,70 aan partneralimentatie.

Herberekening alimentatie

Met het voorgaande voorbeeld is het niet ingewikkeld om de indexering van de alimentatie te berekenen. Maar naast de wettelijke indexering van de alimentatie kan het zijn dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden in uw leven of het leven van uw ex-partner. Wellicht is het inkomen gewijzigd, is er een nieuwe partner of bent u van baan veranderd. Dat kunnen redenen zijn om de alimentatie te laten herberekening. Mocht dat aan de orde zijn dan kunt u contact opnemen met Convenu voor meer informatie.

Deel dit artikel: