In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders recht hebben op inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting op je inkomstenbelasting. De voorwaarden voor inkomensafhankelijk combinatiekorting (IACK) zijn als volgt:

inkomensafhankelijke-combinatiekorting
  1. Het arbeidsinkomen is hoger dan een jaarlijks vastgesteld bedrag
  2. Er staat een kind op uw adres ingeschreven dat jonger is dan 12 jaar gedurende ten minste 6 maanden en u bent de aanvrager van de IACK
  3. Degene die de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvraagt is alleenstaand én werkt óf de aanvrager heeft een lager inkomen uit arbeid dan zijn of haar fiscale partner.

Voor 2022 is de inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal € 2.534,00.

Inschrijven bij de gemeente

Een kind kan maar op één adres worden ingeschreven. Voor gescheiden ouders die de zorg voor de kinderen ongeveer gelijk verdelen zou het betekenen dat maar één van de ouders recht zou hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Herhalend ritme

De wetgever heeft echter bepaald dat in geval van co-ouderschap beide ouders aanspraak kunnen maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De voorwaarde onder 2 is dus in dat geval niet zwart-wit. Wel moet het kind tot het huishouden van beide ouders behoren en als co-ouder deelt u de dagelijkse opvoeding en opvang van uw kind in herhalend ritme. De Hoge raad heeft recent een uitspraak gedaan waarbij geen strikte verdeling van minimaal 3 dagen per week of week-op-week af bij de belanghebbende ouder het uitgangspunt is. Dit betekent een versoepeling van de
voorwaarden zoals die voorheen door de belastingdienst werden gesteld.

“De belastingdienst maakt het iets ‘leuker’”

Voorwaarden co-ouders

Om nu in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet uw kind binnen een kalenderjaar in een herhalend ritme bij beide ouders verblijven gedurende ten minste 156 dagen per jaar. Gemiddeld is dat drie dagen per week, daarbij mogen dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Deze drie dagen per weken hoeven niet in een periode aaneengesloten te zijn. Indien een co-ouder gedurende een periode van meer dan 26 weken een kind drie tot vier dagen verzorgt, dan wordt er voldaan aan de vereisten voor het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze periode van zes maanden hoeft niet aanééngesloten te zijn.

Onregelmatige diensten

Deze aanpassing is goed nieuws voor ouders met een wisselend werkschema en waarbij een vaste verdeling van dagen in de week niet mogelijk is. U vraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan via uw belastingaangifte. Mocht u vragen hebben over de inkomensafhankelijke combinatiekorting dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Convenu.

Door Diane van Heeswijk-van den Heuvel

Deel dit artikel: