Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Dit laatste werd voorheen nog wel eens over het hoofd gezien, waardoor in geval van samenwoners alleen de moeder het gezag over het kind had en de vader niet. In scheidingsprocessen wilde dat nog wel eens tot vervelende situaties leiden.

gezamenlijk gezag

Gezamenlijk gezag belangrijk

Het is van belang dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. Daarnaast is het belangrijk dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen.

Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:
• een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
• met een minderjarige naar het buitenland reist;
• uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
• u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft dan krijgt u beiden automatisch het gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als echtgenoot of geregisterd partner van de moeder bent u voor de wet automatisch ouder van het kind. Dit geldt alleen voor de duomoeder als zij en de moeder gebruik hebben gemaakt van een onbekende donor.

Scheiden: beide ouders houden het gezag

Na een scheiding houden beide ouders het gezag over de kinderen. Dit betekent o.a. dat de ouders dienen te verzorgen en op te voeden, beslissingsbevoegd zijn en een informatieplicht hebben over en weer. In een enkel geval beslist de rechter in het belang van het kind dat slechts één ouder gezaghebbende ouder is.

Ouderschapsplan

Als u gaat scheiden en minderjarige kinderen hebt, dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden onder meer afspraken vastgelegd over het gezag, het hoofdverblijf van de kinderen, schoolkeuze, verdeling van de vakanties, verjaardagen, feestdagen en over de verdeling van de kosten van de kinderen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of hebt u andere vragen rondom een scheiding neem dan contact
op met een MfN-registermediator.

Door Diane van Heeswijk-van den Heuvel

Deel dit artikel: