Hoe ziet jouw ideaalplaatje van een gezin eruit? Waarschijnlijk schets je een beeld van een harmonisch gezin, ouders bij elkaar en gelukkige kinderen. Maar een ideaalbeeld is niet altijd realistisch. Soms is een scheiding onvermijdelijk omdat de liefde is uitgedoofd of omdat één van de partners een nieuwe liefde heeft gevonden. Hoe zorg je er dan voor dat je als ouders nog steeds een goede basis vormt voor jullie kinderen?

Ook als je gescheiden bent, blijf je als ouders met je ex-partner verbonden door de kinderen. Kinderen zijn loyaal naar beide ouders, houden van jullie allebei en hebben beide ouders nodig. Een goede samenwerking met duidelijke afspraken is daarom niet alleen prettig, maar ook heel belangrijk. Maar hoe ga je na de scheiding verder als ouders?

 

Parents,Giving,Children,Piggybacks,In,Countryside

‘Het eerste waar mensen aan denken wannee­r iemand niet wil scheiden, is het inschakelen van een advocaat’, vertelt mediator Diane van Heeswijk. ‘Maar eigenlijk hoeft dit pas wanneer iemand echt de hakken in het zand zet. Dan dient de advocaat een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De advocaat zorgt ervoor dat de andere partij een kopie van het verzoekschrift krijgt. Hiertegen kan hij of zij bezwaar maken en in verweer gaan. Maar als jij en je partner alleen in verschillende fases zitten wat betreft de gedachte over een scheiding, hoeft er niet gelijk een advocaat bij te komen. Als de partner wel bereid is om mee te werken, kan ik vooralsnog een rol spelen.’

Vaker co-ouderschap

Steeds vaker kiezen mensen voor co-ouderschap. Beide ouders dragen de volledige verantwoording voor de zorg van de kinderen. Hierbij wordt zorg voor de kinderen zoveel mogelijk gelijk door beide ouders verdeeld. De kinderen wonen dan om de beurt bij van de ouders. ‘Co-ouderschap’ staat voor ‘collega-ouders’ zijn en werkt alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan, en met elkaar op een constructieve manier over de kinderen en de opvoeding kunnen praten.

De belangrijkste regel

De eerste en belangrijkste regel in het ouderschap na de scheiding is: zet je kinderen nooit in om je gelijk te krijgen. Je wilt dat kinderen zo min mogelijk last hebben van deze toch al ingewikkelde periode, daarom is het van het grootste belang dat zij niet een pion in de strijd worden. Kinderen hebben het meeste last van voortdurende ruzie na de scheiding. Het is niet altijd gemakkelijk om met de pijn van een scheiding om te gaan. Dat vraagt tijd en soms moet je over je eigen schaduw heen stappen om verder te kunnen gaan. Om dit te begeleiden, kan een mediator worden ingeschakeld. Dit is een objectieve buitenstaander die meedenkt, ondersteunt en weet welke stappen er genomen moeten worden.

Afspraken maken

Samen met de mediator kun je alle afspraken vastleggen in het ouderschapsplan. Als je gaat scheiden en kinderen hebt jonger dan achttien jaar ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan staat hoe jullie de zorg voor jullie kinderen gaan regelen na de scheiding. Hierin staat bijvoorbeeld hoe jullie elkaar informeren over ontwikkelingen bij de kinderen, hoe jullie belangrijke beslissingen nemen en hoe het kostenplaatje eruit gaat zien. De ouders zijn immers ook financieel verantwoordelijk voor hun kinderen.

Vertrouwen in de toekomst

Een werkbaar co-ouderschap valt of staat bij het maken van duidelijke afspraken waar alle partijen achter staan. In een ingewikkelde en emotionele periode is het prettig om daar hulp bij te krijgen. Goede begeleiding kan je immers veel zorgen ontnemen. Zo kunnen alle gezinsleden met vertrouwen zich weer op de toekomst gaan richten. Kinderen zijn erbij gebaat als de ouders een positieve onderlinge communicatie hebben, als ouders respectvol naar elkaar zijn en elkaar over en weer het ouderschap gunnen. Als zij met beide ouders een positieve en ondersteunende relatie hebben, kunnen zij zich ook gunstiger ontwikkelen!

Het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is sinds 2009 verplicht in Nederland. Er zijn een aantal elementen die niet mogen ontbreken:
- de verdeling van de zorg- en opvoedtaken (inclusief vakantie en feestdagen)
- contact over de kinderen en beslissingen in de opvoeding
- afspraken over de verdeling van de kosten (kinderalimentatie)
- extra afspraken die ouders willen maken

Persoonlijk

Als MfN-registermediator en familymediator heeft Diane zich in de omgang met haar cliënten gespecialiseerd in het geven van inzicht in de eigen onbewuste patronen en in patronen in relatie tot de ander: 'Dit inzicht geeft mij als mediator bovendien handvatten om mensen nog persoonlijker te kunnen begeleiden in het scheidingsproces. Bovendien mogen de financiële en fiscale aspecten niet uit het oog verloren worden en vragen die ook de nodige aandacht binnen het afwikkelen van de scheiding.'
Diane heeft de opleiding RFEA (Register Financieel Echtscheidingsadviseur) afgerond en is aangesloten bij De Scheidingsdeskundige.

Dit artikel verscheen eerder in ForYou Magazine Den Bosch.

Deel dit artikel: