Wanneer jij en je partner besluiten om uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld worden. Vaak heb je op zo’n moment nog geen idee hoe het er straks, als alles achter de rug is, financieel voorstaat. Hoe hoog wordt je inkomen, hoe zit het met de eigen woning, heb je recht op alimentatie, moet je je levensstijl fors aanpassen en houd je überhaupt nog wat over aan het eind van de maand?

financiele duidelijkheid

Vaak is dat ook één van de onderwerpen waar stellen die bij mij komen de meeste zorgen over hebben’, vertelt mediator Diane van Heeswijk. ‘Met de kinderen hebben beiden het beste voor, dus daar is over het algemeen nooit zoveel discussie over, maar op het gebied van de financiën wil dat nog wel eens anders zijn. Over de financiën moeten sowieso veel besluiten genomen worden. Zelfs over zaken waar wellicht niet eens bij wordt stilgestaan. Als mediator is het mijn taak om dat hele proces te begeleiden, berekeningen te maken en te informeren over de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders.’

TREMANORMEN

‘Die berekeningen gebeuren overigens aan de hand van de Tremanormen’, legt Diane uit. ‘Dit is de manier die de rechtbank gebruikt om de hoogte van de kinder- én eventuele partneralimentatie uit te rekenen. Daarbij wordt allereerst gekeken naar het welstandsniveau van het gezin, en of de ouders straks nog steeds in die behoefte kunnen voorzien, want er komt natuurlijk wel een extra woonlast bij. Misschien moeten de levensstandaard daarom ook wel iets worden aangepast en bijgesteld: misschien kunnen de kinderen niet meer op twee sporten én muziekles of kan er niet meer alleen merkkleding gedragen worden. Ook moet de verdeling van die kosten worden vastgesteld, want de ouder bij wie de kinderen het meeste zijn, zal de meeste kosten dragen. Als dat allemaal is vastgesteld, wordt gekeken naar de draagkracht van jou en je ex-partner. Hoeveel geld heeft elk van jullie te besteden en blijft er wat over voor alimentatie? De draagkrachtige ouder draagt in dat geval bij in de kosten van de kinderen, en, als er genoeg overblijft, ook in de kosten van de ex-partner. Dat gebeurt dus allemaal binnen wettelijke kaders volgens bepaalde rekenmodellen en dat alles naar redelijkheid en billijkheid’, verzekert Diane. ‘Vanuit die berekening én op grond van je huurlast, ziektekostenverzekering en overige vaste lasten, weet je van te voren waar je aan toe bent. Ik wijs je ook op fiscale regelingen en toeslagen, zoals de heffingskorting voor alleenstaande ouders, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Op die manier weet jij precies wat jij straks over hebt in de maand.’

EIGEN WONING

Wanneer er sprake is van een eigen woning moeten daarover ook beslissingen worden genomen. ‘En dat hangt helemaal van de situatie én jullie wensen af’, vervolgt Diane. ‘Als één van jullie in het huis wil blijven wonen, moet eerst gekeken worden of dit financieel haalbaar is. Kies met zorg een makelaar uit die de waarde bepaalt. En stel dat de woning moet worden verkocht, dan is het van belang om over het verkoopproces ook duidelijke afspraken te maken.’

PENSIOENEN

Zeker wanneer je nog wat jonger bent, zul je niet meteen aan je pensioen denken wanneer jullie uit elkaar gaan, maar wist je dat je beiden recht hebt op de helft van het pensioen dat tijdens jullie huwelijk (of geregistreerd partnerschap) samen hebben opgebouwd? ‘Vaak hebben stellen daar nog niet eens naar gekeken als ze bij me komen, maar daar moeten wel duidelijke afspraken over worden gemaakt’, weet Diane. ‘En zo zijn er nog wel meer zaken waar nog helemaal niet over is nagedacht. Stapsgewijs en met veel structuur kan ik jullie ook door dit financiële gedeelte van het scheidingsproces leiden. En voor heel complexe, financiële situaties heb ik een netwerk met specialisten achter de hand op wiens expertise ik kan terugvallen. Financiële onduidelijkheid geeft vaak een benauwd gevoel. En dat is helemaal niet nodig, want ik kan je duidelijkheid geven.’

PERSOONLIJK

Als MfN-registermediator en familymediator heeft Diane zich in de omgang met haar cliënten gespecialiseerd in het geven van inzicht in de eigen onbewuste patronen en in patronen in relatie tot de ander: ‘Dit inzicht geeft mij als mediator bovendien handvatten om mensen nog persoonlijker te kunnen begeleiden in het scheidingsproces. Bovendien mogen de financiële en fiscale aspecten niet uit het oog worden verloren en vragen die ook de nodige aandacht binnen het afwikkelen van de scheiding.’

Dit artikel verscheen eerder in ForYou Magazine Den Bosch

Deel dit artikel: