Alimentatie-indexering 2021

Jaarlijks stelt het ministerie van Rechtsbescherming het indexeringscijfer voor partner- en kinderalimentatie vast. de hoogte van de indexering wordt bepaald aan de hand van de loon- en prijsstijgingen in Nederland. Voor 2021 is het percentage vastgesteld op 3%.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/indexering-van-alimentatie

Deel dit artikel: